Mbola hahitana karazana Trano toy izao amin’ny sary izao ny toerana maro eto Madagasikara. Ity sary ity izao dia toerana akaiky ny Renivohitry Madagasikara no misy azy.

62 taona aorian’ny Fahaleovantena an’i Madagasikara.

Ambohimanatrika, Tanàna iray manodidina 15-20km Miala an’ny Commune Ivato Aéroport.

Nandritry ny dinidinika niarahana tamin’ireo solotenan’ny mponina tao Ambohimanatrika dia nilaza ny antony izao endriky ny toeram-ponenana izao izy ireo : “Izao no nahazatra anay sady tsy manana fahefana hanao mihoatra an’izao koa anie izahay”.

Raha ny fahazoana ny valin-tenin’ireo solotenan’ny mponina dia toa te hiteny hoe : “miady irery izahay ka tsy sahy miala amin’ny mahazatra”. Toa manaiky fa misy fahazarana tsy novaina ankilany nefa Toa te hitady namana hiaraka hanatsara andaniny.

Eny, tena mahavita mihay ny tenany tokoa ireto mponina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *